New Arrivals

   


Agtergrond (See English below)

SCAUMSTEIN produkte is 'n alternatief vir die moderne swaar beton en sement artikels. Aangesien die digtheid van die materiaal ongeveer een twintigste van dié van beton is, vergemaklik dit die logistiek van die produk. Die prys van die produk is ook baie kompeterend.

Ons produk

Schaumsteinprodukte:
Background
(Sien Afrikaans hierbo)

SCHAUMSTEIN products are alternative to the heavy modern concrete and cement articles. The density of the material is about 5% of the density of concrete, which simplifies the logistics of the products. The products can also be sold at very competitive prices.

Our Product

Schaumstein products:

 

Pay by otherPay by otherPay by other